Termeni și condiții

Conţinutul acestui site este creat şi administrat de Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” pentru a pune la dispoziţia utilizatorilor informaţii privind accesul la colecţiile deţinute precum şi informaţii despre activitatea instituţiei.

Utilizarea prezentului site presupune acceptarea termenilor şi condiţiilor de mai jos.

– Informaţia oferită este de natură generală; nu este în mod obligatoriu atotcuprinzatoare.

– Administratorul nu îşi asumă nicio responsabilitate în cazul în care informaţia nu poate fi accesată din motive tehnice, independente de BCU.

– Dacă prin intermediul prezentului site se solicită utilizatorilor informaţii de natură personală (nume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail), instituţia va păstra confidenţialitatea acestor informaţii în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

– Utilizatorii vor folosi informaţia furnizată pe site pe propria răspundere. Reproducerea materialelor de pe site se va face cu menţionarea sursei şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind drepturile de autor şi drepturile conexe.

– Pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite de bibliotecă şi pentru eficientizarea acestui site, utilizatorii sunt încurajaţi să-şi exprime opinia.

UTILIZAREA SITE-ULUI

Prezentul document, prin conținutul său, pune la dispoziția terților utilizatori regulamentul privind termenii și condițiile de utilizare a prezentului site. Utilizarea site-ului (incluzand accesul, navigarea și încarcarea de material de către utilizatori pe acest site) constituie un acord implicit de respectare a termenilor și condițiilor enuntate în cuprinsul prezentului document, cu toate efectele și consecintele ce decurg din aceasta.

Administratorul prezentului își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare Utilizatori. Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a tuturor termenilor și condițiilor.

CONȚINUTUL SITE-ULUI ȘI DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul acestui site nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, în alte scopuri decât cele legal permise. Extragerea oricăror informații, fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate, constituie o încălcare a Termenilor și condițiilor. De asemenea, numele site-ului precum și însemnele grafice, textele și imaginile, afișate nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului. Folosirea, modificarea, distrugerea site-ului sau a serverului ce-l găzduiește constituie infracțiune și se pedepseste ca atare.

CORECTAREA INFORMAȚIILOR ERONATE

Administratorul site-ului face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor de pe site, însă, uneori, acestea pot conține inadvertențe.

LINK-URI CĂTRE ALTE PAGINI WEB

În cadrul site-ului pot exista hiperlink-uri către alte pagini web cu informații adiționale, care pot fi de interes pentru utilizator. Acest site nu are influență asupra conținutului actual sau viitor al site-urilor controlate de terți, deci nu își poate asuma nicio responsabilitate pentru conținutul acelor pagini web.

LEGISLAȚIE APLICABILĂ, LITIGII ȘI JURISDICȚIE

Prin folosirea prezentului site, utilizatorul declară că este de acord cu faptul că legile române vor guverna Termenii și condițiile de utilizare, precum și orice litigiu, de orice fel, care ar putea să apară între utilizatori și administratorul site-ului sau asociații/partenerii/afiliații acestuia. În cazul unor eventuale conflicte, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă, iar dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi solutionat de instanța competentă, de la sediul social al administratorului site-ului, în conformitate cu legile române în vigoare.

DISPOZIȚII FINALE

Prezentul site își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului, în orice moment și la orice interval de timp, liber ales, având dreptul de a intrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția Utilizatorilor prin intermediul acestui site, fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau invalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

INFORMAȚIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

Navigarea în cadrul secțiuniilor site-ului și completarea oricăror formulare de contact care se regăsesc pe site, va fi considerată și va reprezenta o cerere expresă privind folosirea datelor personale, în scopul contactării și transmiterii de mesaje.
Utilizatorul are obligația de a completa corect datele personale. Nu ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate prin intermediul formularelor. Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră să fie colectate, vă rugăm să nu completați câmpurile formularelor de contact.