Rezultatele parțiale ale proiectului
– comunicat de presă –

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași (BCU), în parteneriat cu Asociația Ready to Open Intercultural Spaces (ROIS), anunță progresul proiectului Restaurare și reabilitare a clădirii monument istoric Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași – nr. A3-11/2022, din cadrul Schemei de ajutor de stat pentru restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice, Programul RO-CULTURA, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021.
Conferința dedicată prezentării rezultatelor parțiale a avut loc în prima zi a seriei de evenimente organizate cu prilejul Zilelor Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, Iași, reunind astfel reprezentații autorităților locale, reprezentanții mediului universitar, echipei manageriale și partenerului de proiect, alături de personalități din domeniul biblioteconomiei.

„Deschidem, astăzi, o nouă ediție a Zilelor Bibliotecii Centrale Universitare «Mihai Eminescu», o suită de manifestări care ne reamintește că la Iași, în ziua de 8 noiembrie a anului 1839, domnitorul Mihail Sturdza dăruia Academiei pe care o fondase «600 tomuri alese care au a fi începutul pentru înființarea unei biblioteci publice» (Albina românească, nr. 89, anul X, 1839, p. 1). Au trecut 184 ani și cele 600 de tomuri s-au contopit cu alte 2,5 milioane de publicații la care au astăzi acces aproape 11.000 de utilizatori activi. Acestora li se adaugă sutele de mii de vizite online la colecțiile digitale ale bibliotecii, create în ultimii șase ani. Spre deosebire de edițiile precedente, ediția actuală are ca nucleu seria de activități incluse în calendarul unui proiect cu finanțare europeană, primul de acest fel din istoria bibliotecii”, a menționat în deschidere conf. univ. dr. Ioan Milică, director general BCU Iași.

Proiectul „Restaurare și reabilitare a clădirii monument istoric Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu” – nr. A3-11/2022 este inclus în schema de ajutor de stat pentru restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice. Programul RO-CULTURA are un buget de aproximativ 34 milioane de euro, este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.

Acest cadru a fost creat prin granturile SEE 2014-2021, însumând fonduri care reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă.

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași este unul dintre cele nouă monumente istorice din România finanțate în cadrul programului RO-CULTURA. Lucrările și activitățile beneficiază și de susținerea Ministerului Educației, iar valoarea totală a proiectului este de 10.347.288,40 lei, echivalentul a 2.091.248,49 euro.

Derularea lucrărilor de restaurare și reabilitare nu a implicat sistarea ritmurilor curente de lucru în bibliotecă, ci, dimpotrivă, a contribuit la valorificarea patrimoniului instituției, pentru a stimula dezvoltarea locală și regională. Publicul a fost și este încurajat să descopere, fie prin participare directă, fie online, tezaurul cultural de care dispune BCU Iași: manuscrise, cărți, ziare, reviste și alte tipuri publicații.

Până în prezent, în cadrul proiectului au fost înregistrate următoarele rezultate:

  1. Lucrările de restaurare și modernizare au fost împlinite în proporție de 85%: acoperiș nou și durabil, echipamente noi de evacuare a fumului în depozitele de carte aflate în subsolul clădirii, sistem performant de monitorizare video a zonelor de acces public, modernizarea aulei;
  2. Pentru sporirea calității serviciilor de care beneficiază utilizatorii și vizitatorii BCU Iași, au fost puse în funcțiune echipamentul pentru împrumut la domiciliu la sfârșit de săptămână (remote locker) și echipamentul de evidență a vizitatorilor (ticketing). În plus, zilele trecute au ajuns la Iași componentele sistemului de proiecții de mari dimensiuni (videomapping), care vor fi testate și pregătite de funcționare în perioada următoare;
  3. Infrastructura online a instituției a fost îmbunătățită semnificativ, atât prin realizarea unui nou portal al BCU Iași, cu multiple funcționalități, cât și prin crearea unor instrumente de popularizare a proiectului (website și pagină de facebook). În momentul de față, portalul BCU Iași constituie unul din cele mai accesate domenii de bibliotecă din România, situându-se, conform unor estimări de încredere, în primele trei poziții. Prin intermediul acestor facilități sunt promovate serviciile, activitățile și resursele pe care instituția le oferă celor tuturor celor interesați.
  4. Activitățile de revitalizare a interesului pentru monumentul istoric au fost încununate de succes. Până în prezent, în cadrul proiectului au fost realizate 19 din cele 20 de tururi ghidate (380 persoane) prevăzute în contractul de finanțare și cinci din cele șase expoziții de carte de larg interes public (1039 persoane). De la 1 aprilie 2022, data începerii proiectului, și până la 31 octombrie 2023, numărul total al vizitatorilor la Palatul Fundației Regele Ferdinand I a depășit pragul de 8.500 persoane și până la închiderea proiectului se preconizează ca numărul total va fi de peste 10.000 de vizitatori.

Despre proiect:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural constituit de monumentul istoric Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, în vederea stimulării dezvoltării economice și sociale locale și regionale.

Rezultatul direct al proiectului îl reprezintă restaurarea BCU „Mihai Eminescu” Iași, iar rezultatele indirecte privesc îmbunătățirea managementului patrimoniului cultural și îmbunătățirea accesului la cultură. Perioada de implementare a proiectului este de 20 de luni.

Mai multe detalii despre proiect sunt disponibile pe rocultura.bcu-iasi.ro

Detalii despre finanțatori pe www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.

Informații despre programul RO-CULTURA sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro.

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.”