Poveștile bibliotecii I

Data publicării

„Cu prilejul vârstei de 60 de ani, Țara întreagă Mi-a dat nenumărate dovezi de iubire, iar Corpurile Legiuitoare au votat, într-un singur glas, o lege pentru înființarea unui Așezământ Cultural, civil și militar, cu denumirea de «Fundațiunea Regele Ferdinand I».

[…] Sunt fericit că, precum Voievozii noștri lăsau așezăminte de binefacere, pot astfel și Eu să-Mi îndeplinesc una din marile Mele dorinți prin înființarea unui Așezământ, asemănător cu Fundația Universitară «Regele Carol I» din București, urmând prin aceasta și buna pildă a preaiubitului Meu Unchiu. Am hotărât ca această nouă Fundație Universitară să se întemeieze în vechiul și strălucitul centru cultural al Moldovei întregite, în orașul Iași. Căci aici, după prima unire a Principatelor, prin mari jertfe s-a făurit Marea Unire cu celelalte țări surori de sub stăpânirea străină; și tot în Iași Ne-am adăpostit, împreună cu Regina, în vremurile de cumpănă ale răsboiului pentru unitatea națională. În amintirea acestor zile grele și mari, în care scumpa Mea Soție Mi-a fost tovarășă inimoasă în suferinți și cel mai bun și statornic sprijin întru toate, doresc ca Ea să fie asociată la ocrotirea tuturor Așezămintelor acestei Fundațiuni.”

Astfel își întemeia regele Ferdinand I alegerea Iașului pentru înființarea Fundației Universitare.

Suveranul își declară gratitudinea pentru demersul legislativ ce dădea ființă acestei instituții, printr-o scrisoare publicată în Monitorul Oficial din 24 februarie 1927.

După finalizarea procedurilor legislative, conducerea Fundației a fost pusă în fața deciziei dificile de a alege un amplasament potrivit pentru edificarea palatului.

Problematica terenului a atras atenția presei, care nu a întârziat să divulge publicului dorința profesorilor universitari ieșeni de a amplasa edificiul pe terenul palatului „Creditului Urban”. Deschiderea sa spre strada Lăpușneanu, un centru comercial important al acelor vremuri, favoriza închirierea încăperilor de la parter comercianților, acumulând în acest fel venituri instituției.

Abia în luna mai a anului 1928 s-a achiziționat o parte a terenului ce unește strada Carol cu strada Păcurari. Terenul a fost ulterior întregit prin cumpărarea altor două imobile, unul aparținând chiar Bisericii „Cuvioasa Parascheva”, aflată în vecinătatea Fundației.

Astăzi, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” se află în plin proces de restaurare și reabilitare. Bucurându-se atât de sprijinul Granturilor SEE, cât și de cofinanțare națională, monumentul va beneficia de reparații structurale atât pentru corpul vechi, cât și pentru cel nou.

Peste 10 milioane de lei sunt alocați implementării proiectului, din care 6.737.667,99 lei reprezintă valoarea finanțării nerambursabile (85% Grant SEE și 15% bugetul național).

Proiectul „Restaurare și reabilitare a clădirii monument istoric Biblioteca Centrală Unviersitară «Mihai Eminescu» Iași” este finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programul RO-Cultura.

 

*** Sursă text: Gafton Ioana, „Fundația Universitară «Regele Ferdinand I» din Iași”, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2018.

Sursă foto: BCU Iași. 

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.”

A treia proiecție video

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași vă invită la cea de a doua proiecție video pe fațada Palatului Fundației Universitare „Regele Ferdinand I”. Evenimentul

Citește mai mult »

A doua proiecție video

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași vă invită la cea de a doua proiecție video pe fațada Palatului Fundației Universitare „Regele Ferdinand I”. Evenimentul

Citește mai mult »

Workshop „The Library of the Future/Biblioteca Viitorului”

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑒𝑎𝑧𝑎̆ 𝑖̂𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑎𝑡 𝑐𝑢 𝐴𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑡̦𝑖𝑎 𝑅𝑂𝐼𝑆 𝑖̂𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑎𝑑𝑎 23-24 𝑎𝑝𝑟𝑖𝑙𝑖𝑒 𝑊𝑜𝑟𝑘𝑠ℎ𝑜𝑝-𝑢𝑙 „𝑇ℎ𝑒 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑎𝑟𝑦 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒/𝐵𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎 𝑉𝑖𝑖𝑡𝑜𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖”. Programul pentru cele

Citește mai mult »