Parteneri

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi este una din cele patru biblioteci centrale din România. Aceasta deține una din cele mai impresionante colecții de cărți vechi. Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași are rolul de a constitui, organiza, prelucra, dezvolta şi conserva colecţii de cărţi, periodice, publicaţii electronice, precum şi de a crea cadrul informaţional necesar sprijinirii activităţii didactice şi de cercetare din comunitatea universitară ieşeană, cu extensie către cea naţională şi internaţională.

Printre principalele resurse de care dispune BCU Iași se numără:

⦁ fond existent: peste 2.500.000 unităţi bibliografice;
⦁ abonamente la importante baze de date electronice;
⦁ colecţii speciale ce tezaurizează peste 100.000 de documente, manuscrise, carte veche românească, carte veche straină etc.;
⦁ 21 de săli de lectură cu aproximativ 800 de locuri;
⦁ aproximativ 12.000 de cititori activi/an.

Îndeplinind funcţia de depozit legal, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi, instituţie de importanţă naţională, contribuie la îmbogăţirea patrimoniului naţional şi asigură păstrarea memoriei culturale, pentru a fi cunoscută şi valorificată de generaţiile viitoare.

ROIS (Ready to Open Intercultural Spaces)

Scopul asociației este sprijinirea și promovarea regiunii de Nord-Est a României, atât la nivel național cât și internațional. Se urmărește, în acest sens, realizarea și coordonarea de activități care să contribuie, pe de-o parte, la dezvoltarea regiunii din punct de vedere economic, social, educațional, cultural, ecologic, turistic, sportiv și, pe de altă parte, la creșterea vizibilității acesteia în afara granițelor.

Obiectivele asociației vizează stimularea participării civice a cetățenilor regiunii și colaborarea diverselor categorii de persoane, în vederea afirmării valorilor umane și profesionale ale cetățenilor și formării unei societăți moderne, flexibile, fără prejudecăți, în care prosperitatea și progresul să reprezinte deziderate reale și viabile.

În vederea atingerii scopurilor și obiectivelor propuse mai sus, Asociația desfășoară programe și activități de informare, consiliere, educație, precum:

⦁ organizarea de întâlniri, simpozioane, conferințe, seminarii, schimburi de experiență pe diverse tematici cultural artistice;
⦁ organizarea unor manifestări culturale (conferințe, spectacole, festivaluri, târguri, expoziții);
⦁ dezvoltarea și promovarea domeniilor precum turismul și cultura României.