Informații proiect

Restaurare și reabilitare a clădirii monument istoric Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași

Promotor de proiect

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași

Parteneri de proiect

Asociația ROIS (Ready to Open Intercultural Spaces)

Valoarea totală a proiectului

10.347.288,40 lei (2.091.248,49 euro)

Valoarea finanțării nerambursabile (85% Grant SEE și 15% bugetul național)

6.737.667,99 lei (1.361.722,75 euro)

Durată

20 luni

Restaurare și reabilitare a clădirii monument istoric Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași

Municipiul Iași dispune de o moștenire culturală importantă, păstrată și cultivată de o pleiadă de instituții cu rezonanță culturală de nivel național și european. Unul dintre monumentele emblematice ale orașului este Palatul Fundației „Regele Ferdinand I”, sediul central al Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, o construcție monument istoric înscrisă în Lista Monumentelor Istorice, având codul IS-II-m-B-03964. Imobilul elegant și somptuos se află într-o stare bună de conservare întrucât s-au executat lucrări de restaurare și consolidare, relativ recent.

Cu toate acestea, acoperișul nu a fost reparat, astfel că tabla zincată existentă se află într-o stare avansată de deteriorare, iar sistemul de captare a apelor pluviale, din tablă de zinc (jgheaburi, burlane, glafuri) necesită intervenții pentru a proteja edificiul de eventualele infiltrații la fundații. Totodată, sunt imperios necesare lucrări de amenajare a depozitelor de carte aflate în subsolul clădirii monument istoric, prin modernizarea și îmbunătățirea instalațiilor de prevenire și stingere a incendiilor, spre a corespunde standardelor actuale de siguranță. De asemenea, ventilarea și iluminarea Aulei Bibliotecii, sală în care se desfășoară numeroase evenimente publice, reclamă intervenții de reabilitare. În plus, securitatea publică se cuvine sporită prin realizarea unui sistem modern de monitorizare video. Toate aceste deficiențe sunt abordate în cadrul proiectului de restaurare și reabilitare propus spre finanțare.

Beneficiari direcți

  1. Cel puțin 30 persoane: membri ai echipei de realizare a proiectului (7 persoane) și angajați ai Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” (23 persoane).
  2. Participanți (2 persoane) la un program internațional de schimb de experiență profesională.
  3. Vizitatori ai Palatului Fundației „Regele Ferdinand I” (5555 persoane).

Beneficiari indirecți

  1. Utilizatori activi ai Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” (în medie, peste 10.000 persoane/an) și locuitori ai Municipiului Iași.

Obiectivul general al proiectului

Restaurarea sediului central al Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iași și valorificarea patrimoniului instituției pentru a stimula dezvoltarea economică și socială, locală și regională.

Obiectivele specifice ale proiectului

I

Protejarea unei clădiri emblematice din Municipiul Iași, Palatul Fundației „Regele Ferdinand I”, și punerea în valoare a acesteia prin acțiuni și activități cu profil cultural și turistic.

II

Promovarea monumentului restaurat prin integrarea acestuia în rețeaua locală și regională de turism cultural.

III

Perfecționarea profesională a 30 de persoane, membri ai echipei de realizare a proiectului și angajați ai Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iași.

Rezultatul direct al proiectului

Va consta în restaurarea și revitalizarea Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iași.

Rezultate indirecte ale proiectului

  1. Îmbunătățirea accesului la cultură în plan local și regional.
  2. Dezvoltarea abilităților profesionale ale membrilor proiectului și ale angajaților Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași.
  3. Perfecționarea managementului cultural și organizarea unor activități atractive de consolidare a vizibilității instituționale.
  4. Punerea în valoare a patrimoniului Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași.

Finanțatorii proiectului

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014 – 2021.

Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro

Programul RO-CULTURA

Este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.

Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro.

Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.ro-cultura.ro

Proiectul în presă

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.”

Mai multe detalii pe pagina Facebook a proiectului.