Expoziția de carte „Petru Bogdan – 150”

„Petru Bogdan a fost un intelectual care a prezentat – lucru rar – un admirabil echilibru şi o fericită alianţă între calităţile solide ale omului de ştiinţă, darurile admirabile ale profesorului şi acţiunea devotată pentru instituţii. În câmpul Ştiinţei, Petru Bogdan a fost primul Român care s’a specializat şi a lucrat în domeniul nou al Ştiinţei de Chimie-fizică. Crescut la şcoala lui Petru Poni şi a lui Wilhelm Ostwald, el a deschis un nou capitol în istoria ştiinţelor româneşti, predând învăţământul Chimiei-fizice la prima catedră înfiinţată pentru el şi pentru această disciplină nouă, la Universitatea din Iaşi”.

D. Gusti, „Petru Bogdan”, în Revista Fundaţiilor Regale, Anul XI, Nr. 8, august 1944.

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi a organizat, în perioada 6 februarie – 6 martie 2023, la sediul său central, expoziţia documentară „Petru Bogdan – 150”, dedicată împlinirii a 150 de ani de la naşterea academicianului român, profesor la Universitatea din Iaşi. Deschiderea oficială a expoziţiei a avut loc pe data de 7 februarie 2023, în Aula BCU „Mihai Eminescu” Iaşi. La eveniment au participat, în calitate de invitaţi, Prof. univ dr. Ionel Mangalagiu, Prorector al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, şi Conf. univ. dr. Sebastian Popescu, de la Facultatea de Fizică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. În cadrul evenimentului au luat cuvântul şi Conf. univ. dr. Ioan Milică, Directorul general al BCU Iaşi, Dr. Elena Bondor, realizatoarea expoziţiei documentare, şi Prof. univ. dr. Gelu Bourceanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în prezent Professor Emeritus. Profesorii universitari prezenţi la eveniment au evocat activitatea ştiinţifică, opera şi personalitatea ilustrului profesor Petru Bogdan, care a predat la universitatea ieşeană până în anul 1940.

Profesorul Petru Bogdan a fost, alternativ, Rector, Prorector, Decan şi Prodecan la Universitatea din Iaşi, în perioada în perioada 1926-1940. A fost implicat, încă din anul 1926, în demersurile pentru înfiinţarea Fundaţiei „Regele Ferdinand I”. În perioada 1941-1944 a fost Director al aceleiaşi Fundaţii şi membru în Consiliul Fundaţiilor Culturale Regale ale României. S-a stins din viaţă pe 29 martie 1944, la datorie, într-o cameră de hotel din Mediaş, în timpul acţiunii de evacuare a valorilor Fundaţiei „Regele Ferdinand I” din Iaşi.

În cadrul expoziţiei documentare au fost expuse fotografii de epocă şi documente rare din Arhiva familiei Culianu-Petrescu, puse la dispoziţie de Doamna Tereza Culianu-Petrescu, nepoata savantului Petru Bogdan. De asemenea, au fost expuse şi documente originale din fondurile BCU „Mihai Eminescu” Iaşi, printre care se numără teza de doctorat a lui Petru Bogdan (susţinută public la Friedrich-Wilhelms-Universität din Berlin în 1901 şi publicată în acelaşi an, în Germania), ediţiile princeps ale unor cărţi din domeniul chimiei-fizice, volumul intitulat Curs de Chimie fizicală predat de Dl. Prof. P. Bogdan la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi în 1920 (în manuscris litografiat), texte ale sale apărute în volume colective (precum Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi, din 1906, şi Profesorului Petru Poni. Omagiu din partea foştilor sei elevi, 1906 etc.), studii şi articole publicate în reviste ştiinţifice din România şi din străinătate, articole de popularizare a ştiinţei apărute în reviste de cultură din România (în Viaţa Românească şi în Însemnări ieşene) şi altele.

Atât la evenimentul de deschidere oficială, cât şi pe toată durata expoziţiei, în perioada 6 februarie – 6 martie 2023, un public numeros şi-a manifestat interesul pentru expoziţia documentară organizată la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, care îşi desfăşoară activitatea în clădirea încărcată de istorie a Fundaţiei „Regele Ferdinand I” din Iaşi, al cărei Director a fost, în perioada 1941-1944, Academicianul Petru Bogdan.

Expoziţia „Petru Bogdan – 150”, în presă:

Pe site-ul Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi poate fi vizionată şi o expoziţie virtuală cu acelaşi titlu, „Petru Bogdan – 150”, dedicată împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui Petru Bogdan, accesând link-ul: http://site-vechi.bcu-iasi.ro/Petru-Bogdan-150-expozitie-documentara-virtuala.

Albumul foto al Expoziţiei documentare „Petru Bogdan – 150”, din cadrul spatiului expoziţional al BCU Iaşi

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.”